Wednesday, December 6, 2023

|

spot_img

Mbyllet restoranti? Kalaja e Lëkurësit në Sarandë i kalon Ministrisë së Kulturës

po lexohet

Kalaja e Lëkurësit në Sarandë i ka kaluar për administrim Ministrisë së Kulturës, me një vendim të Këshillit të Ministrave të publikuar ditën e sotme.

Prej vitit 2000 Kalaja e Lëkurësit kishte shërbyer si bar dhe restorant pasi ishte dhënë me kontratë disa vjeçare nga qeveria e atëhershme, ndërsa gjithashtu mbetej e aksesueshme për të gjithë vizitorët.

Kalaja që gjendet në malin e Lëkurësit mbi Sarandë, dhe dhuron pamje spektakolare të qytetit, konsiderohet si një pre destinacioneve më të vizituara kryesisht gjatë sezonit të verës.

Është e paqartë nëse bari dhe restoranti do të hiqen tashmë nga kalaja, dhe se cili është plani për zhvillimin e mëtejshëm të këtij objekti historik.

VENDIMI:

1. Kalimin në përgjegjësi administrimi të Ministrisë së Kulturës të pronës me emërtimin “Kalaja e Lëkursit”, Sarandë, me numër pasurie 26/144, 26/139, 26/487, zona kadastrale 8642, e llojit “truall”, me sipërfaqe totale 8211.4 (tetë mijë e dyqind e njëmbëdhjetë pikë katër) m2, sipas formularit dhe planrilevimit që i bashkëlidhen këtij vendimi.

2. Kalimin në përgjegjesi administrimi të Ministrisë së Kulturës, të ndërtesave nr.1, nr.4, nr.5, nr.6, nr.7, nr.8, nr.9, sipas planit të rilevimit dhe formularit bashkëlidhur këtij vendimi, që ndodhen në pasurinë e llojit “truall”, me nr.26/144, zona kadastrale 8642.

3. Agjencia Shtetërore e Kadastrës, sipas përcaktimeve të ligjit nr.111/2018, “Për kadastrën”, të pasqyrojë në kartelën e pasurisë së paluajtshme 26/144, zona kadastrale 8642 (seksioni A-“të dhënat e pasurisë”), sipërfaqet e ndërtesave të përcaktuara në pikën 2, të këtij vendimi.

4. Ngarkohen Ministria e Kulturës dhe Agjencia Shtetërore e Kadastrës për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.

të fundit

Reshje shiu dhe dëbore në vend, temperaturat pësojnë rënie

Një sistem i fuqishëm vranësirash do të vendoset në territorin shqiptar duke sjellë reshje shiu në Ultësirën Perëndimore si...

të ngjashëm